Börja här

Här finns ca 900 urklipp från de två pärmar med urklipp rörande Tärby och Fristad som Margit Lindman lämnade efter sig, Urklippen är bara grovt ordnade efter ett fåtal huvudämnen. Senare ska jag försöka hitta på något sätt att lättare kunna söka efter speciella bilder. Klickar man på bilden så får man den i originalformat, som är stort.

Första pärmen

Andra pärmen

© Per Flensburg 2015